Disclaimer en Privacy

VoetbalWedden.EU Disclaimer en Privacy Statement

VoetbalWedden.euDeze disclaimer is bedoeld om u te wijzen op uw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het bezoeken van VoetbalWedden.EU. De disclaimer is van toepassing op alle door VoetbalWedden.EU geautoriseerde en gepubliceerde pagina’s. Door de website op welke wijze dan ook te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

VoetbalWedden.EU is niet verantwoordelijk voor bezoekers die na het lezen van informatie op de website onjuiste of ongelukkige keuzes maken, verkeerde gedachtevorming en andere desbetreffende, verkeerde acties initiëren en kan hiervoor op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
VoetbalWedden.EU spant zich in om de website up to date, actueel en volledig te maken en te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid of onvolledigheid van informatie. De inhoud is te allen tijde experimenteel en bevat geen absolute waarheid.

VoetbalWedden.EU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke virussen of programma’s van derden die ongewenst of ongeautoriseerd toegang krijgen via uw computer door bezoek aan VoetbalWedden.EU en die mogelijkerwijs schade aanrichten aan uw computer of internetverbinding. VoetbalWedden.EU doet alles in haar macht om verkeerde informatie of vreemde programma’s te weigeren op de website.

Ten aanzien van de nieuwsbrief wil VoetbalWedden.EU u er op wijzen dat inschrijving altijd uw eigen keuze is. Wij zijn 100% tegen SPAM en tegen elke vorm van privacyschending en zullen uw email adres nooit aan derden doorsturen of gebruiken voor ongelimiteerde emailverzending alsook uw mailadres niet gebruiken teneinde niet met VoetbalWedden.EU in verband staande mailonderwerpen door te sturen. De nieuwsbrief is enkel en alleen er op gericht emails ten aanzien van VoetbalWedden.EU gerelateerde promoties, informatie en updates te sturen. De inschrijver heeft te allen tijde de keuze zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door op een link te klikken welke zich onder aan iedere email afkomstig van info@voetbalwedden.eu bevindt. VoetbalWedden.EU is niet aansprakelijk voor inschrijving van uw emailadres door derden en kan hier geen invloed op uitoefenen. Wij zijn niet in staat zelf emailadressen uit te schrijven, dit recht is alleen voorbehouden aan de inschrijver zelf.
VoetbalWedden.EU behoudt het recht een persoon of bezoeker de toegang tot de website te onthouden of verbieden wanneer daar gegronde redenen voor zijn.

VoetbalWedden.EU heeft het recht de disclaimer op elk gewenst moment en op elke gewenste wijze te veranderen wanneer zij daar aanleiding toe ziet.

Vragen ten aanzien van de disclaimer kunnen worden verstuurd naar info@voetbalwedden.eu.

Deze disclaimer is het laatst gewijzigd op 14 september 2009 en geldt voor alle daarop volgende dagen.